Dane rejestrowe:

  • Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 00000723339
  • NIP: PL6282012594
  • REGON: 356356675
  • Numery rachunków bankowych w banku Pekao S.A.:
    • PLN: 18 1240 4155 1111 0010 8879 4906
    • EUR: PL10 1240 4155 1978 0010 8879 5059, SWIFT/BIC: PKOPPLPW